Konverzační soutěž v AJ

30. 01. 2017     sekce: Úspěchy žáků     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Výsledky konverzační soutěže v anglickém jazyce

Minulý týden v úterý 24. 1. 2017 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.  Jazyková soutěž měla 4 hodnotící oblasti. Každý soutěžící se nejdříve představil nejen porotě, ale také svým soupeřům. Pak si každý z nich vybral obrázek, který co nejpodrobněji popsal. Třetím úkolem bylo předvedení dialogu na dané téma a na závěr prošli všichni soutěžící tzv. „palbou „ otázek, které si připravila porota. Žáci museli prokázat svou pohotovost a vhodnou reakci. Po celou dobu soutěže porota hodnotila  pestrost jazyka, gramatickou správnost, plynulost mluveného projevu, intonaci a výslovnost.

Pořadí:

  1. Místo: Volková Magdaléna, 9. A
  2. Místo: Smékalová Kristýna, 8. B
  3. Místo: Rössner Jakub, 8. B
  4. Místo: Smejkal Adam, 9. A
  5. Místo: Humplík Vojtěch, 8. B

Všem blahopřejeme! Jejich výkony byly velmi dobré!

Vítězka postupuje do okresního kola.

Porota: Jitka Fraisová a Hana Purgertová

 

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články